O společnosti

Společnost Blue Projects Agency (BPA) se zabývá:

BPA provádí poradenskou činnost, pořádá školení. Našim klientům nabízíme především podporu při:

  • komplexní zpracování žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU, z národních fondů ČR, prostředků z finančního mechanismu EHP (Norské fondy) i ze švýcarských fondů
  • managementu projektů spolufinancovaných z veřejných fondů, zejména přípravě výběrových řízení dle pravidel OPPI, OPPIK a zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • zpracování finančních plánů a ekonomických analýz
  • doplňování projektových týmů o vhodné externí odborníky
  • komplexní podporu při zvyšování výkonnosti jejich firem

Mezi naše denní starosti patří psaní studií proveditelnosti, podnikatelských záměrů, finančních plánů a analýz, žádostí o platbu, monitorovacích zpráv a zadávacích dokumentací pro výběrová řízení. Pomáháme našim klientům s vyhodnocováním výběrových řízení i stanovováním optimálních cest při definici dotačních žádostí. Učíme naše nové kolegy i klienty tipy a triky našeho řemesla.

Ve spolupráci s partnery z Goldratt CZ a Inherent Simplicity implementujeme pokročilé metody řízení dle TOC. Jsme členy Technologické iniciativy Plzeň. Mluvíme a píšeme česky, německy i anglicky. Máme vždy dobrou náladu. Naši klienti nás baví!